Twój głos się liczy

Czas odpolitycznić samorząd.

Kocurek do Sejmiku!

Ochrona zdrowia mieszkańców Małopolski

Ochrona zdrowia mieszkańców Małopolski i równy dostęp do usług medycznych dla wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania - realizowane między innymi poprzez wsparcie rządowych programów profilaktyki, np. zdrowia psychicznego i onkologii.

Odpolitycznienie Sejmiku

Odpolitycznienie Sejmiku i stabilizacja jego pracy, czyli uniezależnienie od odgórnych partyjnych zobowiązań i zmian wprowadzanych z poziomu ogólnopolskiego. „NIE” dla partyjnych nominatów i obsadzania lukratywnych „stołków”!

"Bezpieczny człowiek, bezpieczna Małopolska"

Realizacja działań związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, między innymi: budowa nowoczesnego systemu ostrzegawczego o zagrożeniu powodziowym, tworzenie zabezpieczeń ograniczających skutki powodzi oraz straty popowodziowe.

Kim jestem?

Lat 39. Od 13 lat pracuję w samorządzie, zawsze dla dzieci, młodzieży, ludzi. Żonaty, pierwszy i ostatni raz. Z wykształcenie politolog, filolog słowiański oraz kulturoznawca. Zawodowo związany z oświatą pozaszkolną, od ośmiu lat dyrektor Centrum Młodzieży w Krakowie przy ul. Krupniczej 38. Posiada doświadczenie w samorządzie krakowskim. Sprawy oświaty były mu zawsze bliskie.

Czego nie będę robił, jak dostanę się do Sejmiku:

  • nie będę załatwiał pracy kolegom w spółkach samorządowych,
  • nie będę jeździł służbowymi limuzynami,
  • nie będę odbierał telefonów z instrukcjami od partyjnych Prezesów i Przewodniczących z Warszawy,
  • nie będę załatwiał dla siebie dobrych fuszek partyjnych, tam gdzie jestem spełniam się zawodowo,
  • nie będę pozował do zdjęć przy przecinaniu wstęgi i nie będę mówił: "ja zrobiłem".

Będę:

  • starał się przybliżać mieszkańcom, czym w ogóle jest "ten Sejmik",
  • słuchał wyborców, nie na wiecach partyjnych ale na regularnych dyżurach,
  • starał się, żeby głos Krakowa był słyszalny w Sejmiku Małopolskim,
  • wspierał wszystkie inicjatywy poprawiające jakość powietrza w naszym mieście,
  • jako osoba po chorobie nowotworowej, wiem że trzeba nieustannie dbać o profilaktykę wśród mieszkańców naszego Województwa.
3.4M

Mieszkańców

1.6M

Wyborców

39

Wybieranych randnych

2408

Obwodów do głosowania

Wspólnie dla Małopolski

Moje priorytety w Sejmiku: